טפסי מלגות לתואר שני

טפסים לארבעה סוגי מענקים:

מענק עבור השתתפות בכנס בחו"ל / פרסום מאמר/ עידוד מחקר/מענק סיום תיזה.

טופס השתתפות בכנס בחול– לתלמידי שנה א'-ג' בלבד, את הבקשה יש להגיש לאחר החזרה מהכנס בצירוף קבלות ואישור כניסה לארץ. ניתן להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנה"ל 

טופס בקשה לקבלת מענק פרסום מאמרלתלמידי שנה א'-ג' בלבד , את הבקשה יש להגיש לאחר פרסום המאמר. ניתן להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנה"ל

טופס בקשה לקבלת מלגת עידוד מחקרלתלמידי שנה א'-ג' בעלי הצעת מחקר מאושרת בלבד. יתן להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנה"ל

טופס בקשה למענק סיום תיזה למסיימי תואר שני ב-4 סמסטרים (כולל כתיבת עבודת התיזה)

טופס הצהרה על קבלת מלגה:

הצהרה נוסח כללי

הצהרת סטודנט.ית – מלגה מתקציב חוקר.ת