מענק סיום מסלול מואץ למ"א

מענק מיוחד יינתן על סיום לימודי התואר השני במסלול המואץ למ"א, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, לאחר שתי שנות לימוד.

גובה המענק: ייקבע מראש בכל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

מועד התשלום: המענק ישולם במהלך סמסטר ב', עם קבלת אישור הזכאות לתואר "מוסמך" ורישום במחזור המוסמכים העוקב לאחר סיום שתי שנות לימוד.

ניתן לעיין בקריטריונים בתקנון המלגות המלא.