מלגות תואר שני

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות המוענקות לתלמידי התארים המתקדמים. הרשות ללימודים מתקדמים מפתחת "סלי תמיכה" מגוונים, המיועדים לתלמידים מצטיינים, אשר מגלים מחויבות למחקר והמוכנים להשקיע את מלוא זמנם ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים. הסטודנט חייב לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, לקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. המלגות השונות לתלמידי תואר שני תוענקנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על המשך הלימודים הנורמטיבי.

רמ"ד מלגות ותמיכות לתואר שני
גב' ציפי גליל
טלפון: 8249162 -04(פנימי: 3162)
בנין IBM,   חדר 477
E-mail: tvigoda@univ.haifa.ac.il