טפסים

תבנית קורות חיים (מלגה מוסדית)
הצהרה לקבלת מלגת בתר-דוקטורט (מלגה מוסדית)
הצהרה לקבלת מלגת בתר-דוקטורט מתקציבי חוקרים
הצהרת תעסוקה

Structured CV
Postdoctoral scholarship – declaration
Postdoc declaration- scholarship from 'researchers budgets'
Postdoc employment  declaration
 International students only – Bank account form

עדכון פרטי חשבון בנק בפורטל הסטודנטים -> לשונית שכ"ל (יש לרשום רק מספרים ללא סימני פיסוק או מילים).
לסיוע כניסה לפורטל הסטודנטים יש לפנות למרכז שירות ותמיכה לסטודנטים.
לבירורים בנושא פרטי חשבון בנק, יש לפנות למחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד בדוא"ל: AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il