צילם: גיל הדני

טקס הענקת תואר מוסמך במדעי הרוח, מדעי הרווחה והבריאות ובמדעי הטבע 1.7.2012

טקס הענקת תואר מוסמך במדעי החברה, בחינוך, במשפטים ובניהול 2.7.2012