מלגות לתלמידי תואר שלישי

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות שניתנות בתארים המתקדמים. הרשות ללימודים מתקדמים-בי"ס בלום מפתחת "סלי תמיכה" מגוונים לתלמידים/ות מצטיינים/ות אשר מגלים/ות מחויבות למחקר ומוכנים/ות להשקיע את מלוא זמנם/ן ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים. לקבלת המלגה יש לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, ולקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים-בי"ס בלום.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. מלגות הצטיינות בתואר שלישי תינתנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום תחילת הלימודים.

ראש מדור מלגות לתואר שלישי
גב' ענת אבוטבול
טלפון: 04-8240189 (פנימי: 2189)
בנין IBM חדר 476

aabutbul@univ.haifa.ac.il