מסגרת ההכשרה של בית ספר בלום

בית הספר שואף לטפח עתודת מנהיגות אקדמית ומקצועית, בעלת מומחיות בתחומי המחקר הנלמדים, יצירתית וכזו המאתגרת מוסכמות וחוצה גבולות דיסציפלינריים.

מסגרת ההכשרה מציעה מגוון עדכני ורחב של מפגשים אקדמיים אשר נועדו ללוות אתכם ואתכן במסע האקדמי ולסייע ברכישת הכלים והכישורים הנדרשים להצלחה במישור האקדמי והמקצועי כאחד.

המסגרת תועבר באנגלית והיא מאורגנת סביב ארבעה אשכולות מודולריים גמישים, המכוונים להרחבת נקודות המבט על חברה ומדע באמצעות דיונים אינטלקטואליים במגוון תחומי תוכן. המפגשים פתוחים למשתלמי ומשתלמות בתר-הדוקטורט ולכלל תלמידי ותלמידות המחקר (שנה ראשונה עד רביעית במסלול הרגיל, ושנה ראשונה עד חמישית במסלול הישיר לדוקטורט). המפגשים מהווים מסגרת הכשרה משלימה לתכנית הלימודים החוגית, במידה שקיימת.

החל משנת תשפ"ד – בשנה הראשונה ללימודים וכתנאי מעבר לשנה ב' במסלול הדוקטורט ידרש/תידרש הסטודנט/ית ליטול חלק במינימום שני מפגשים ממסגרת ההכשרה של בי"ס בלום.

החל משנת תשפ"ה – תלמידי ותלמידות דוקטורט אשר יחלו את לימודיהם החל משנת הלימודים תשפ"ה יחויבו להשלים במהלך לימודיהם 7 מפגשים מתוך מסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום. 

סטודנט/ית  אשר ייטול חלק ב- 14 מפגשים, יוכל/תוכל לזכות בהכרה של 2 שש"ס, וזאת, בכפוף לאישור הוועדה ללימודי תואר שלישי ובלבד שעמד/ה במשך הזמן הנורמטיבי ללימודים הקבוע בתקנון.

לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לגב' ענת דוידי  במייל: a.davidi@univ.haifa.ac.il

חוברות תכנית ההכשרה:
2023-2024
2022-2023