תהליך הרשמה והענקת מלגות לבתר דוקטורט

א. הליכי רישום לבתר דוקטורט – בטיפולה של הגב' לורנס אמר   claurence@univ.haifa.ac.il

החל מתש"פ יתבצע התהליך דרך אתר ההרשמה, והרישום יתבצע במסגרת החוגים בדומה לתהליכים המתקיימים בתארי מוסמך ודוקטורט.

ההרשמה לבתר-דוקטורט ללא עלות, דרך הקישור:

https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/

מסמכי ההרשמה צריכים לכלול:

  1. דיפלומה או אישור זכאות לתואר שלישי עם תאריך סיום.
  2. קורות חיים באנגלית או בעברית.
  3. פרויקט מחקר.
  4. שני מכתבי המלצות מחברי.ות סגל אקדמי בכיר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
  5. מכתב הסכמה ממנחה לפוסט דוק (בדרגת מרצה בכיר ומעלה).
  6. מכתב אישור מראש.ת החוג הקולט.

מצ"ב קישורים לתקנונים בעברית ובאנגלית, וכן טפסי הארכה לתלמידים ממשיכים.

ב. הליך הענקת מלגות ומענקי מחקר – בטיפולה של גב' מור ארזי marazi@univ.haifa.ac.il

מתבצע לאחר סיום תהליך רישום / הארכת רישום

ג. מלגות מתקציבי מחקר – הקלדת המלגה מתבצעת ע"י המנחה בפורטל סגל.

בעת הזנת המלגה יש לצרף במערכת את הצהרת מקבל.ת מלגת בתר-דוקטורט בעברית או באנגלית.

במערכת את הצהרת מקבל מלגת בתר-דוקטורט בעברית או באנגלית.