מלגת שכר לימוד

מלגת שכר לימוד מוענקת פעם אחת במהלך התואר השלישי במשך שישה סמסטרים רצופים בלבד מיום תחילת לימודי התואר השלישי .

הענקת המלגה מותנית בתקינות אקדמית הכוללת רישום לשנה"ל בה מוענקת המלגה ועל פי תקנון לימודי תואר שלישי ונהלי הרשות.

הרשות ללימודים מתקדמים-בי"ס בלום מאתרת את כל העומדים/ות בקריטריונים, ומזכה את חשבון שכר הלימוד שלהם באגף מינהל התלמידים בגובה שכר הלימוד, כמתחייב מתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה, למעט תשלומים נלווים. אין צורך במילוי טפסים.

ניתן לעיין בקריטריונים המלאים בתקנון המלגות המלא.