מלגת עידוד נסיעה לכנס מדעי/מחקרי/מקצועי בינלאומי בחו"ל

זכאות למלגת עידוד נסיעה לכנס מדעי/מחקרי/מקצועי בחו"ל עבור תלמיד/ת מחקר מתאפשרת על השתתפות פעילה בלבד.

זכאות למענק ניתנת בשנים א' – ד' ללימודי הדוקטורט במסלול הרגיל, ובשנים א' – ה' במסלול הישיר לדוקטורט.

הזכאות למלגה זו ניתנת פעם אחת בשנה אקדמית, גם אם באותה שנה אקדמית התקיימה השתתפות ביותר מכנס אחד.

גובה המלגה ייקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

יש להגיש את הבקשה למלגה לאחר החזרה מהכנס, בצירוף אישור רישום לכנס, תוכנית הכנס הכוללת את שם התלמיד/ה, אופן ההצגה בכנס ואישור יציאה וכניסה לארץ. 

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למענק זה.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת הבקשה למענק בתקנון המלגות המלא.