מלגה בגין פרסום מאמר

זכאות למלגה בגין פרסום מאמר ניתנת על קבלה לפרסום של ספר מדעי/מקצועי, או פרק לספר מדעי/מקצועי, או מאמר מדעי/מקצועי לכתב-עת במהלך שנה"ל האקדמית, שנכתבו בידי תלמיד/ת מחקר, על בסיס רפרנטורה מקצועית. 

זכאות למלגה הינה לתלמידים/ות בשנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידים/ות שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר (ברצף לימודי).

הזכאות למלגה זו ניתנת פעם אחת בשנה אקדמית, גם אם באותה שנה אקדמית התקבלו יותר פרסומים.

גובה המלגה ייקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

יש להגיש את טופס בקשה לאחר פרסום המאמר בצירוף צילום של הדף הראשון של המאמר וקישור לדף האינטרנט בו פורסם המאמר (ככל ויש).

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למענק זה.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת הבקשות למענק בתקנון המלגות המלא.