מלגות מתקציבי מחקר

מטרתן לערב תלמידי ותלמידות מ"א בפרויקטים מחקריים באוניברסיטה. מלגות אלה ניתנות מכספי המחקר לתלמידות.ים הנמצאים במצב לימודים תקין, אשר החוקר.ת רוצה לשתפם במחקר.

ניתן לעיין בהליך להגשת הבקשות בתקנון המלגות המלא. 

מרכזת לשכה ואחראית מלגות ומענקים
גב' דליה גלזר- גרשמן
gdalia@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240244 (פנימי 2244)