צוות הרשות

דיקן

פרופ' אירית עקירב
iakirav@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240244
ראש מינהל

גב' סיגלית רג'ואן
srajuan@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240214 (פנימי 52214)ראש מדור בינלאומיות ולימודי בתר דוקטורט

גב' לורנס אמר claurence@univ.haifa.ac.il טל' 04-8240109 (פנימי 52109)

ראש לשכה

גב' דליה גלזר- גרשמן gdalia@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240244 (פנימי 52244)

ראש מדור לימודי תואר שני

גב' גילי פרידמן gilif@univ.haifa.ac.il טל': 04-8249061 (פנימי 53061)

ראש מדור לימודי תואר שלישי

גב' טל וינטמן-נמירובסקי twintman@univ.haifa.ac.il טל': 04-8240552 (פנימי 52552)

מרכזת קידום מחקר, מלגות, מענקים ולימודי מחקר מקדים

גב' מיכל זך mzach@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8249258 (פנימי 53258)

מרכזת תוכנית הכשרה לתואר שלישי

גב' ענת דוידי a.davidi@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249200 (פנימי 53200)

ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני

גב' ציפי גליל tvigoda@univ.haifa.ac.il טל': 04-8249162 (פנימי 53162) בניין אשכול, קומה 25

ראש מדור מלגות לתואר שלישי

גב' ענת אבוטבול aabutbul@univ.haifa.ac.il טל': 04-8240189 (פנימי 52189)

ראש מדור מלגות לבתר דוקטורט

גב' מור ארזי marazi@univ.haifa.ac.il טל': 04-8249716 (פנימי 53716)

מרכז מדור מלגות תואר שלישי

מר ערן בית הלחמי ebeithal@Staff.haifa.ac.il טל': 04-8249257 (פנימי 53257)