הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר

הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תדון ותכריע בעניינים הקשורים לקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי במסגרת מחקר בין-תחומי או, לחילופין, בדיסציפלינה מובהקת אשר אין לה עדיין עיגון במסגרת אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה. כל האמור לעיל נוגע גם לאישור המנחה/ים של עבודת הדוקטור, חברי הוועדה המלווה, קביעת מהלך הלימודים והמחקר, שופטי עבודת הדוקטור ואישור הזכאות לתואר.

הרכבה של הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר הוא כדלקמן: הדיקן ללימודים מתקדמים, המכהן בה מתוקף תפקידו ומשמש כיו"ר הוועדה, וחברי סגל אקדמי בדרגת פרופסור מן המניין שמתמנים על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

הוועדה נחלקת לשתי תת-ועדות: הוועדה למדעי הרוח והחברה והוועדה בתחום המדעים. לכל ועדה מתמנים חברי סגל מן התחומים הרלבנטיים.

המניין החוקי הנדרש לישיבת הוועדה הוא של שלושה חברים נוכחים לפחות.

מרכזת לימודי התואר השלישי ברשות ללימודים מתקדמים מרכזת את עבודת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.