ות"ת – תכנית מלגות דוקטורנטים/ות מצטיינים/ות מאוכלוסיות הגיוון ומהפריפריה החברתית-כלכלית (במקום התכניות הנפרדות לחברה ערבית, חברה חרדית, יוצאי אתיופיה ומלגת לבציון)-תשפ"ה

קול קורא מאוכלוסיות הגיוון ומהפריפריה החברתית-כלכלית -תשפ"ה, טופס הגשת מועמדות, תקנון והנחיות, מועד אחרון להגשת מועמדות 12.5.2024 *מלגה זו במקום התוכניות הנפרדות לחברה ערבית, חברה

קראו עוד »

קול קורא – מלגות לדוקטורנטים/ות מצטיינים/ות בתחומים של חקלאות, מזון/תזונה ומגוון ביולוגי- תשפ"ה

 קול קורא ות"ת חקלאות, טופס הגשת מועמדות, תקנון והנחיות, מועד אחרון להגשה 12.3.2024 ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב

קראו עוד »

מלגת נשיא המדינה למצוינות ולחדשנות מדעית בנושא "גורמים, תהליכים ומנגנונים המשפיעים על חיי הזקנים לרבות ניצולי שואה"

קול קורא, טופס בקשה, התחייבות המועמד.ת, אישור מוסד לימודים, תקנון מלגות נשיא המדינה, מועד אחרון לשליחת האישורים על מנת לקבל את אישור המוסד הוא 8.1.2023 ,את האישורים יש

קראו עוד »