לימודי תואר שני

מטרת הלימודים לתואר מוסמך הינה להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחום לימודים אותם למד במסגרת לימודיו לתואר בוגר ולהכשירו לקראת מחקר בתחום התמחותו.

המבנה הכללי של לימודי התואר השני מעוגן בתקנון לימודי התואר השני.
כל חוג רשאי לקבוע דרישות לימודיות על-פי צרכי החוג, ובתנאי שהן אינן מקלות מהדרישות של תקנון לימודי תואר שני.
נהלים חוגיים, המוסיפים על התקנון, אך לא גורעים ממנו, יפורסמו בנפרד על ידי החוגים.

לקבלת פרטים על חוגי הלימוד לתואר שני, תוכניות ייחודיות ותנאי הקבלה, יש ליצור קשר עם מרכז המידע למועמדים בטלפון 1-800-300-032 (שיחת חינם).

גב' גילי פרידמן
ראש מדור לימודי תואר שני
טלפון: 04-8249061 (פנימי: 3061)
בנין אשכול, קומה 25, חדר 4 א'
E-mail: gilif@univ.haifa.ac.il