לימודי תואר שלישי

לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע.
כמו כן, חייב תלמיד המחקר להוכיח כי הוא שולט בחומר הרקע ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות, ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליו (ובכללם לימודי השלמה ולימודי שפות) ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון לימודי תואר שלישי.
המבנה הכללי של לימודי תואר שלישי, כמו גם כל שאר הפרטים הקשורים בכתיבת הצעת המחקר ועבודת הדוקטור מעוגנים בתקנון לימודי תואר שלישי.

ראש מדור לימודי תואר שלישי
גב' טל וינטמן נמירובסקי
טלפון: 04-8240552 (פנימי 2552)
E-mail: twintman@univ.haifa.ac.il

מרכזת קידום מחקר מלגות, מענקים ולימודי מחקר מקדים
גב' מיכל זך
 
טלפון: 04-8249258 (פנימי 3258)
E-mail: mzach@univ.haifa.ac.il