כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל מטעם המועצה להשכלה גבוהה

כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל

בכוונת המועצה להשכלה גבוהה לקיים כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל בתאריך ה-25 ליוני 2012 בשעה 18:00 בירושלים.

תכנית הכנס ורישום

קבוצת המחקר לביטחון לאומי ומודיעין (SIRG)

הזמנה לתלמידי מחקר ובוגרי תארים מתקדמים להצטרף לקבוצת המחקר לביטחון לאומי ומודיעין (SIRG)

קול קורא

מועד אחרון למשלוח הינו: 24.6.2012

קרן חינוך ארה"ב-ישראל - יום עיון שנתי