מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך מחזור י"ט לשנים תשע"ג- תשע"ה

להגשה לא יאוחר מתאריך 15.8.2012