קול קורא של המכון ללימודי ישראל - מלגות הוראה לעמיתי בתר-דוקטורט לשנה אקדמית 2025-2024

קול קורא
The Postdoctoral Teaching Fellowship supports multi-year academic exchange of Israeli scholars at American colleges and universities
מועד אחרון להגשה: 14.9.23

קולות קוראים: מלגות פולברייט לבתר־דוקטורט שנה אקדמית 2024/25

פולברייט - מלגות בתר־דוקטורט יוענקו לחוקרים וחוקרות מצטיינים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה"ב באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.
קול קורא, עמוד המלגה באתר פולברייט
מועד אחרון להגשה: 30.11.2023

פולברייט-אייסף - מלגת פולברייט-אייסף לבתר־דוקטורט יוענקו לחוקרים וחוקרות המגיעים מהפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל ועוסקים בפעילות למען החברה מוזמנים להגיש מועמדות. המלגה מיועדת לעומדים להתחיל את מחקר בארה"ב באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח בשנה האקדמית 2024/25 - קול קוראעמוד המלגה באתר פולברייט
מועד אחרון להגשה: 30.11.2023

קול קורא למלגות מטעם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה למשתלמים לפוסט-דוקטורט המשרתים במילואים באופן פעיל

מלגות בתחומי מדעי הטבע, ההנדסה ומקצועות הרפואה.

קול קורא, טופס בקשהקישור לאתר, מועד אחרון להגשה 20.9.2023 עד השעה 15:00.

קול קורא למלגה מוסדית לבתר-דוקטורט באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"ד - פעימה שנייה Institutional Postdoctoral Scholarships - Second Deadline

קול קורא לשנה"ל תשפ"ד - פעימה שנייה
קורות חיים בפורמט מובנה
המלצת מנחה לבתר-דוקטורט בפורמט מובנה
דוח התקדמות שנתי בפורמט מובנה
מועד אחרון להגשה: 1.8.23

Call for Applications for the Institutional Postdoctoral Scholarships at the University of Haifa for the Academic year 2023-2024

Open to Israelis & International candidates.
CV
Postdoctoral supervisor's recommendation
Annual progress report
Deadline for applications is August 1, 2023.

 

The Bloom Postdoctoral Scholarships - Second Deadline

מלגות ע"ש בלום לבתר-דוקטורט באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"ד - פעימה שנייה
Call for Applications for Bloom Postdoctoral Scholarships at the University of Haifa for the Academic Year 2023-2024
Open to Israelis & International candidates.

CV format
Postdoctoral supervisor's recommendation format
Deadline for Applications is August 1, 2023

 

 

הקרן הלאומית למדע (ISF): תוכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה

תוכנית זו מיועדת לתמיכה ב פוסט-דוקטורנטים במדעי החברה.
רשאים להגיש בקשות לקרן רק מועמדים שהגישו את הדוקטורט עד 17 ביולי 2023 ושלא עברו יותר משנתיים בין תאריך אישור עבודת הדוקטורט לבין המועד האחרון להגשת בקשות ( 17 ביולי 2023)
רשאים להגיש חוקרים שהתואר השלישי שלהם הוא באחד מתחומי מדעי החברה.

התחומים הנכללים בתכנית:
לרבות (לפי סדר האלף-בית): אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה חברתית, חינוך, יחסים בינלאומיים, כלכלה, מדע המדינה, מנהל ציבורי, מנהל עסקים, משפטים, סוציולוגיה, עבוד הסוציאלית, פסיכולוגיה (למעט הצעות שמושא מחקרן הוא בחינת היבטים פיזיולוגים של תופעה) ,קרימינולוגיה, תקשורת ומדעי המידע .

התכנית כוללת שני מסלולי מימון:
א. מלגות מחייה עבור השתלמות פוסט-דוקטורט בחו"ל – עד 155,000 ₪ לשנה למלגה (מסלול א').
ב. מלגות מחייה עבור השתלמות פוסט-דוקטורט בארץ – עד 77,500 ₪ לשנה למלגה (מסלול ב') .

המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות הינו 3 ביולי 2023 בשעה 13:00 באמצעות: https://login.isf.org.il/?v=1686137603179 להיכנס לכניסת חוקרים ואח"כ להצטרפות למאגר החוקרים.

מועד הגשת הצעה: 17/07/2023 

כתובת אתר: https://www.isf.org.il/#/support-channels/36/14

 לשאלות וסיוע יש לפנות לגב' שנטל אשר ברשות המחקר, בכתובת: casher@univ.haifa.ac.il

 

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship – Call for Applications for the 2024–25 academic year

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship for Research at Israeli Universities in STEM, Humanities, and Social Sciences

The online application opens September 1, 2023, and closes November 15, 2023.

 Please note that candidates are required to secure an academic sponsor prior to applying.

All essential information for the application process can be found below:

תוכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים.ות מצטיינים.ות במדע וטכנולוגיה קוונטיים - מחזור ו' (תשפ"ד-תשפ"ה)

קול קורא והנחיות הגשה, טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת כוונות, תקנון והנחיות ות"ת

תאריך אחרון להגשה: 21.5.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד. תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

תוכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים.ות מצטיינים.ות במדעי הנתונים - מחזור ה' (תשפ"ד-תשפ"ה)

קול קורא והנחיות הגשה, טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת כוונות, תקנון והנחיות ות"ת

תאריך אחרון להגשה: 28.5.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד. תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

Fulbright Postdoctoral Research Fellowships for U.S. Citizens at the University of Haifa Academic Years 2024/5

Call for Applications

Apply by September 15, 2023

The Center for Cancer Research at Mass General Hospital in Boston, Massachusetts

Call for Applications for a New Postdoctoral Research Program

This is an OPEN CALL for all interested PhD students who have received their PhDs or are in the last year of their thesis.

Deadline for submitting an application: February 10th, 2023.

מלגות אייסף לבתר דוקטורט בחו"ל - 2023-2024

קול קורא, הרשמה , מועד אחרון להגשת מועמדות 1.3.2023

קול קורא למלגות בתר דוקטורט מוסדיות לשנה"ל תשפ"ד - Call for applications for the Integrated Postdoctoral Fellowships 2023-24

קול קוראהמלצה מובנית (מנחה קולט.ת באוניברסיטת חיפה),  קו"חדו"ח התקדמות (לבקשות הארכה לשנה שנייה בלבד)     

מועד אחרון להגשה: 1.3.2023

Call for applicationsStructured Recommendation (host supervisor at the University of Haifa),  C.V,  Progress report (for a second year extension only)

Deadline for submitting an application: March 1, 2023

 

תוכניות ות"ת למלגות בתר-דוקטורט בחו"ל - מחזור תשפ"ד

 קול קורא למלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות - מחזור תשפ"ד

קול קורא,  טופס בקשהתקנון והנחיותתצהירקו"ח

קול קורא למלגות לבתר-דוקטורנטים.יות מצטיינים.ות מהחברה הערבית - מחזור תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות, תצהירקו"ח

קול קורא למלגות לבתר-דוקטורנטים.יות מצטיינים.ות מהחברה החרדית - מחזור תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיותתצהירקו"ח

קול קורא למלגות לבתר-דוקטורנטים.יות מצטיינים.ות מקרב יוצאי אתיופיה - מחזור תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיותתצהירקו"ח

מועד אחרון להגשת מועמדות לקולות קוראים: 12.3.2023 לרשות ללימודים מתקדמים לדוא"ל: marazi@univ.haifa.ac.il

 

 

מוקד חיפה לפוליטיקה של האי-שוויון

קול קורא למלגת בתר-דוקטורט

להגשת המועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת הדוא"ל inequality@univ.haifa.ac

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 15/1/2023

קול קורא של המכון הגיאולוגי לישראל למלגות בתחומי מחקר כדור הארץ לתלמידים בשנה"ל תשפ"ג – תשפ"ד

קול קורא כללי למלגות תשפ"ג-תשפ"ד

לפי הצורך, ובהתאם לסדרי העדיפויות שיקבע המכון, המכון יפרסם באתר האינטרנט שלו -ובאמצעות הפקולטות הרלוונטיות במוסדות להשכלה גבוהה, הזמנה למחקר.

 

ממשק - תכנית פוסט-דוקטורט יישומי מדע בממשל

תכנית ממשק, כחלק מרשת עתודות לישראל, מציעה לדוקטורים/ות מצטיינים/ות הזדמנות להשתלב בשירות הציבורי ולרתום את הכישורים והידע שרכשו באקדמיה לטובת שיפור הסביבה ואיכות החיים בישראל.

מפגשים למתעניינות ולמתעניינים בתכנית : 14/12/22 בשעה 20:30 | 30/11/22 בשעה 12:30. הרשמה למפגשים המקוונים: fellows@isees.org.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: 29 בדצמבר 2022

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

mimshak.org.il : לפרטים נוספים ולמילוי טופסי ההגשה

 

מלגות מכון חרוב להשתלמות פוסט-דוקטורט - קול קורא 2023, תשפ"ד

מכון חרוב יוצא בקול קורא למחזור ה-12 של מלגות פוסט-דוקטורט.

המלגות מיועדות לחוקרים שיבחרו להתמקד בילדים ובני נוער בסיכון - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה. ההתמחות יכולה לנבוע ממגוון תחומי הדעת.
בנוסף, תוענק השנה מלגה שמטרתה לתמוך בהשתלמות ובמחקר בתחום הזנות, הסחר במין והתשלום על מין, כפי שבאים לידי ביטוי באוכלוסיות שונות ובזירות שונות.

מצ"ב קול קורא
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 20/12/22.

מלגות בלבטניק פוסט דוקטורט באוניברסיטת קמברידג' בתחומי ה-STEM

המועצה הבריטית בישראל: מלגות בלבטניק פוסט דוקטורט באוניברסיטת קמברידג' בתחומי ה-STEM

קול קורא להגשת מועמדות למלגות פוסט דוקטורט לתקופה של שנתיים החל מספטמבר / אוקטובר  2023

תאריך ההגשה הוארך ל: יום שישי ה-30 בדצמבר 2022 (במקום 4 בדצמבר)

פרטי מלגה: עברית/אנגלית

למידע נוסף: israelscience@britishcouncil.org

 

Zuckerman STEM 2023-2024

The call for nominations for 2023-2024 for the Zuckerman POSTDOCTORAL and the ISRAELI POSTDOCTORAL scholars is now open as follows:

Postdoctoral Program- 16 postdoctoral scholarships will be given out in two tracks- jointly supported with the Council for higher education. (2 per each university)

  • Israeli University Postdoc Track: A two-year postdoctoral scholarship where scholars conduct research exclusively at one of eight participating Israeli universities.
  • Joint North American Israeli Postdoc Track: A two-year joint postdoctoral scholarship where scholars spend part of their time at one of eight participating Israeli universities, and the other part at a US or Canadian university - Call for applications, Apply     Third deadline for applications to the University of Haifa: March 15, 2023

Israeli Postdoctoral Program– 5 Israeli postdoctoral stipends will be provided by the Zuckerman Institute (without the CHE) to all eight universities, based on academic merits. Two of the five scholarships will be awarded to women.- Call for applications, Apply                     

  Deadline for applications to the University of Haifa: March 15, 2023

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship will open online applications for the 2023-24

The Azrieli International Postdoctoral Fellowship is open to candidates in all countries except Israel. . Applications must be submitted online by November 15, 2022.

  Below you will find all relevant information for the application process. Please note that candidates are required to secure an academic sponsor prior to applying.

מלגות פולברייט לבתר דוקטורט לשנת 2023/2024 FULBRIGHT

פולברייט - המלגה מיועדת לבתר דוקטורט מצטיינים.ות העומדים.ות להתחיל את המחקר בארה"ב בשנה אקדמית 2023/2024 באוניברסיטה מוכרת במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. קול קורא ,  עמוד המלגה באתר פולברייט

מועד אחרון להגשה 1.12.2022

פולברייט-אייסף - המלגה מיועדת לבתר דוקטורט המגיעים.ות מהפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל ועוסקים.ות בפעילות למען החברה, העומדים להתחיל את מחקריהם.ן באוניברסיטה מוכרת, במכון ציבורי או במכון מחקר פרטי שלא למטרות רווח בשנה האקדמית 2023/2024 - קול קוראעמוד המלגה באתר פולברייט

מועד אחרון להגשה 1.12.2022

מכון שמיר למחקר- לבתר דוקטורנטים חוקרים מצטיינים

קול קורא

הקרן הלאומית למדע - תוכנית לבתר דוקטורנטים במדעי החברה- תשפ"ד

קול קורא, הנחיות , תאריך אחרון להרשמה: 5.7.2022 , תאריך אחרון להגשה: 19.07.2022

קול קורא - משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה תכנית "פוסט-דוק יזמי"-שנה"ל תשפ"ג

קול קורא, הרשמה

מועד אחרון להגשת המועמדות 25.8.2022 (תאריך הגשה זה הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה)

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים- תוכנית מלגות הצטיינות לחוקרי בתר-דוקטורט מחו"ל- 2023-2024

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מעניקה מלגות הצטיינות לחוקרי בתר-דוקטורט זרים בישראל, כל מלגה לתקופה של שנתיים, לחוקרים מכל תחומי הידע.

סכום כל מלגה 160,000 ש"ח כל שנה. ככל ויזכה המשתלם האוניברסיטה תפעל למימון מחצית המלגה במקצועות ה STEAM (80,000 ש"ח) ולרבע מלגה (40,000 ש"ח) במדעי הרוח.

1. על החוקר הקולט לשלוח את כל החומר המיועד של המועמד.ת  לקבלת ההתחייבות עד לתאריך 4.9.2022  למייל של רמ"ד מלגות בתר דוקטורט מור ארזי marazi@univ.haifa.ac.il , (לאחר מועד זה לא יוכנו התחייבויות, אין להפנות תלמידים לרשות ללימודים מתקדמים לקבלת המסמך).

2. עם קבלת ההתחייבות המנחה הקולט ידאג להעבירה למועמד.ת הפוטנציאלים בכדי שהם ישלחו את מועמדותם כולל מסמך ההתחייבות, עד לתאריך 1.10.2022, לידי גב' בת שבע שור מהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (כפי שמפורט בקול הקורא).

קול קוראApplication Form , Call for applications

מלגות הצטיינות לבתר דוקטורנט בתחום המוח וההתנהגות לשנה"ל תשפ"ג

קול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.5.2022

פתיחת ההגשות לתוכניות פרסום ספרים ופוסט דוקטורט במדעי החברה מחזור 2023

קול קורא , ניתן להוריד ההנחיות המעודכנות מאתר הקרן וממערכת ISFonline

מועד האחרון להרשמה לתוכניות הינו 5 ביולי 2022  בשעה 13:00

הקרן הלאומית למדע: תכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה - תשפ"ד

קול קורא, הנחיות ,פרטים נוספים

המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות הינו 5 ביולי 2022 בשעה 13:00

מלגת קרן עזריאלי המיועדת לבתר דוקטורט מכל המדינות להשתלמות בישראל בתחום STEM, מדעי הרוח והחברה 2023-2024

קול קורא, הנחיות

ההרשמה נפתחת ב 1.9.2022 מועד אחרון להגשת המועמדות 15.11.2022

Two manfred Lahnstein Short-Term Post Doctoral Research Fellowships in 20th-century German Studies for the 2022-2023 Academic Year

 call for applications

Deadline for submissions: June 15, 2022.

קול קורא- מלגות מוקד חיפה לפוליטיקה של אי שויון לבתר דוקטורנטים- תשפ"ג

קול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.4.2022

מלגת בתר דוקטורט במרכז אדמונד י. ספרא

מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה קיים משנת 2008 והינו מרכז חדשני המשלב מחקר בתחומי מוח, חינוך ולקויות למידה.

המרכז מציע לשנת הלימודים 2022-2023 שתי מלגות לבתר דוקטורט, הזכייה הינה על בסיס מצוינות ועניין.

מידע על המרכז ומחקר האורך ניתן למצוא באתר: https://ejsafra.haifa.ac.il/

להגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.3.22

תוכנית מלגות בתר דוקטורט - בבית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום -תשפ"ג

קול קורא (ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 4.4.2022)

ההגשה הוארכה עד ל 1.8.2022

 

Fulbright Scholar-in-Residence Fellowship סמסטר מחקר והוראה באוניברסיטת Northeastern Illinois University

קול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות 14.3.2022

מלגות עמיתי אייסף לדוקטורט ופוסט דוקטורט בחו"ל (2022-2023)

התכנית מיועדת לסטודנטים.ות וחוקרים.ות המתעתדים.ות ללמוד לתואר דוקטורט ופוסט-דוקטורט במוסדות הלימוד בארה"ב ואירופה בשנה"ל תשפ"ג (2022-2023) ובכפוף לתנאים הבאים:

  • מצוינות אקדמית
  • רקע חברתי-כלכלי של המועמד ומשפחתו- הגעה מרקע של חוסר הזדמנויות, פריפריה, דור ראשון להשכלה גבוהה
  • תרומה קהילתית, פעילות ומנהיגות חברתית
  • עדיפות לסטודנטים/ות יוצאי צבא או שרות לאומי או אזרחי מלא
  • מגורים בישראל בזמן הגשת הבקשה
  • קבלת המלגה מותנית בחזרה לישראל בתום הלימודים
  • תינתן עדיפות לבוגרי קרן אייסף

פרטים נוספים וטופס מועמדות ראשוני ניתן למצוא באתר קרן אייסף.

מועמדות למלגות ניתן להגיש בין התאריכים 05/01/2022 – 01/03/2022

 

Combined Weizmann – Abroad Postdoctoral Program for Advancing Women in Science

The Feinberg Graduate School of the Weizmann Institute of Science (WIS)

Calls for application 

Deadline: January 26th , 2022.

For candidates who do not have a WIS account: Please note that before submitting an application to this fellowship, candidates MUST first register for a postdoctoral training position through the FGS postdoctoral registration online form.

For external candidates who have already submitted his/her online application form to the Postdoctoral Fellowship Program at the Institute: Please send an e-mail of request for a username and password to calls.fgs@weizmann.ac.il. and click the link.

מכון חרוב מלגה לבתר דוקטורט מחזור י"א תשפ"ג (2022)

המלגות מיועדות להשתלמות בחו"ל במשך שנה אקדמית מלאה, למי שיבחר להתמקד בילדים ובני נוער בסיכון הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה.

בנוסף, תוענק מלגה שמטרתה לתמוך בהשתלמות ובמחקר בתחום הזנות, הסחר במין והתשלום על מין, כפי שבאים לידי ביטוי באוכלוסיות שונות ובזירות שונות.

קול קורא, הרשמה

מועד אחרון להגשה: 17.12.2021, לפרטים נוספים: research@haruv.org.il  

תוכנית ממשק לפוסט דוקטורנטים- תוכנית יישום מדע בממשל במשרדי הממשלה מחזור י"ב 2022-2023

תוכנית ממשק מיועדת לבוגרי תואר שלישי בכל התחומיםי מצטיינים ממגוון תחומים. התוכנית משלבת את הפוסט דוקטורנטים כיועצים בכירים במשרדי ממשלה כדי לפעול למען שיפור החיים בישראל.

מפגשים למתעניינים בתוכנית: 24.11.2021 בשעה 20:00 , 13.12.2021 בשעה 12:30. הרשמה למפגשים המקוונים: fellows@isees.org.il

מועד אחרון להגשת מועמדות 30.12.2021

לפרטים נוספים: mimshak.org.il

קול קורא

 

מלגות פולברייט לבתר דוקטורט לשנת 2022/2023- FULBRIGHT

פולברייט - המלגה מיועדת לבתר דוקטורט מצטיינים.ות העומדים.ות להתחיל את המחקר בארה"ב בשנה אקדמית - 2022/2023 באוניברסיטה מוכרת במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח- קול קורא- מועד אחרון להגשה 1.12.2021

פולברייט ישראל ומרכז הפיתוח של מיקרוסופט - המלגה מיועדת לבתר דוקטורט מצטיינים.ות העומדים.ות להתחיל את המחקר בארה"ב במוסד להשכלה גבוהה או במכון מוכר בשנה אקדמית - 2022/2023 - קול קורא- מועד אחרון להגשה 1.12.2021

פולברייט ואייסף - המלגה מיועדת לבתר דוקטורט המגיעים.ות מהפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל ועוסקים.ות בפעילות למען החברה, העומדים להתחיל את מחקריהם.ן באוניברסיטה מוכרת, במכון ציבורי או במכון מחקר פרטי שלא למטרות רווח בשנה האקדמית 2022/2023 - קול קורא

מועד אחרון להגשה: 1.12.2021

לשאלות יש לפנות לגב' אוריין שטיינר: osteiner@univ.haifa.ac.il

מלגת קרן עזריאלי למשתלמי בתר דוקטורט מאירופה ומקנדה בישראל בתחום STEM, מדעי הרוח והחברה

 קול קורא, הנחיותהרשמה, לאתר הקרן

ההרשמה נפתחת ב 1.9.2021 מועד אחרון להגשת המועמדות 2.11.2021

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה תשפ"ב

קול קורא, טופס, תקנון

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 12.7.2021 (הוארכה הגשת המועמדות לתשפ"ב)

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים- תוכנית חירום לחוקרים ישראלים להשתלמות בתר-דוקטורט בארץ

האקדמיה הישראלית למדעים מעניקה עד 10 מלגות בתר-דוקטורט לכלל מוסדות המחקר כל אחת של שנתיים. המלגות מיועדות לחוקרים צעירים שלא הצליחו להשתלב בחו"ל מכל תחומי הידע. סכום כל מלגה 150,000 ש"ח כל שנה וההתחייבות היא לשנתיים (300,000 ש"ח) מתוכה ככל ויזכה המשתלם האוניברסיטה תפעל למימון מחצית המלגה (150,000 ש"ח).

1. על החוקר הקולט לשלוח את כל החומר המיועד של המועמד/ת  לקבלת ההתחייבות עד לתאריך 20.6.2021 (לאחר מועד זה לא יוכנו התחייבויות, אין להפנות תלמידים לרשות ללימודים מתקדמים לקבלת המסמך) למייל של רמ"ד מלגות בתר דוקטורט ענת אבוטבול aabutbul@univ.haifa.ac.il  

2. עם קבלת ההתחייבות המנחה הקולט ידאג להעבירה למועמד/ת הפוטנציאלים בכדי שהם ישלחו את מועמדותם כולל מסמך ההתחייבות, עד לתאריך 30.6.2021, לידי גב' בת שבע שור מהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (כפי שמפורט בקול הקורא)

קול קורא

מלגות פולברייט לעמיתי בתר-דוקטורט לאזרחי ארה"ב באוניברסיטת חיפה לשנים 2022/23 - 2023/2 Fulbright Postdoctoral Research Fellowships for U.S. Citizens at the University of Haifa

קול קורא עברית, קול קורא אנגלית,    למידע נוסף יש לפנות לאוריין שטיינר בדוא"ל:  Osteiner@univ.haifa.ac.il

קול קורא להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר 2021 - המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

מוזמנות הצעות למחקרים שיתרמו לתהליכי קבלת החלטות ולקביעת מדיניות בתחומים הבאים: * ארגון שירותי הבריאות * כלכלת בריאות * איכות שירותי הבריאות

תינתן עדיפות לנושאים: 1. רפואה מרחוק (רפואה מקוונת, טלה-רפואה...) 2. טיפול בית (אשפוז; טיפול המשכי; שיקום; רצף טיפול וקשרי גומלין עם מרפאות הקהילה ובתי החולים).

להגשת הצעה מקדמית באתר המכון בכתובתwww.israelhpr.org.il  

קול קורא        מועד אחרון להגשה 14.7.2021

המערך להוגנות מגדרית- תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 1.6.2021

תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים מטעם ות"ת - מחזור תשפ"ב

קול קוראטופס בקשה, תצהיר, תקנון

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 27.4.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים מחזור ג' (תשפ"ב – תשפ"ג)

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 24.4.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

Zuckerman STEM Leadership Postdoctoral Scholars Program 2021-22

קול קורא, תקנון

הגשה לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 15.3.2021

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה תשפ"ב

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 20.2.2021

פרס דן דוד לשנת 2021- מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.2021

ESI Postdoctoral Program 2021/22

קול קורא

מועד אחרון להגשה 5.2.2021

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 25.11.2020

מלגת קרן עזריאלי למשתלמי בתר דוקטורט מאירופה ומקנדה בישראל

קול קורא, תקנון

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.2.2021

Martin Buber Society of Fellows

Call for Applications

Deadline for applications for 2021-2022 is September 9, 2020

מלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ופוסט-דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 5.8.2020

 

מלגות למדענים חוזרים ע"ש יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

מלגה ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

תכנית חירום עבור חוקרים ישראלים להשתלמות בתר-דוקטורט בארץ

קול קורא

התאריך האחרון להגשה:23  ביולי 2020

מלגה ע"ש גולדה מאיר לסטודנטיות לתארים מתקדמים לביצוע שיתוף פעולה מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

הגשת בקשות לשנת 2021 - קרן בת שבע דה רוטשילד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

קול קורא

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 25.6.2020

 

Fulbright Israel- Postdoctoral fellowships in Israel for U.S. Citizens

Fulbright Israel

Apply by September 15, 2020

מלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל מחזור– 2020-2022

קול קורא, Call

הגשה לא יאוחר  מ- 4.3.2020

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים מחזור ב' (תשפ"א – תשפ"ב) 2020-2022

קול קורא, טופס בקשה, תצהיר

ניתנה הארכה למועד ההגשה, לא יאוחר  מתאריך 18.5.2020

תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,מטעם ות"ת - מחזור תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה, תקנון

הגשה לא יאוחר  מ- 29.3.2020

 

משרד המדע - מלגות למדענים חוזרים על שם יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע -מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע - מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תש"פ

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

משרד המדע -מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

נהלי עבודה

טופס הגשה

הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא למלגות ע"ש יובל נאמן לסטודנטים לתואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול קורא,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

הנחיות,

,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 13.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

 

 

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

קול קורא,

קול קורא מטעם משרד המדע,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה

נספח הגדרת פריפריה,

דירוג למ"ס,

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול הקורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה

הנחיות

 מועד האחרון להגשה 1.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.