משרד המדע- מלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לסטודנטיות במסלול הישיר לתואר שלישי ע"ש שולמית אלוני לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע - מלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

 

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע -מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע - קול קורא להגשת בקשות למלגה לשם הצגה בכנס בינלאומי, לסטודנטים לתואר שלישי לשלב ב' לשנת 2020

הנחיות

קול קורא

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

נהלי עבודה

טופס הגשה

הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019

קול קורא

טופס הגשה 

מועד אחרון להגשה יום חמישי 25.7.2019

המועמדים מתבקשים להגיש את החומר לרשות ללימודים מתקדמים בשלושה עותקים (מודפסים), קומה 25, בניין אשכול חדר 2508 (לידי מוריאל בורג).

המלצות ניתן לשלוח ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא למלגות ע"ש יובל נאמן לסטודנטים לתואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 )

 

קול קורא,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

הנחיות,

,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 13.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

 

 

מרכז מורשת מנחם בגין- תחרות פרסים לעבודות מחקר ועבודות סמינר

קול קורא

מועד האחרון להגשה: יום א', א' באלול תשע"ט, ראשון בספטמבר 2019

 

שגרירות יפן בישראל - תכנית מלגת מחקר 2020 של משרד החינוך היפני MEXT

קול קורא

המועד האחרון להגשת הטפסים לשגרירות: יום שישי 7.6.2019

 

מלגות לסטודנטים לוחמים המשרתים במילואים

 

 

קול קורא

טופס הגשה

מועד האחרון להגשה: 23.05.2019

מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה" - תשע"ט

 

קול הקורא

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 16.06.2019

משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול הקורא

טופס הגשה

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

 מועד האחרון להגשה 1.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה

 

קול הקורא

מועד האחרון להגשה: יום ראשון, י"ג בסיוון תשע"ט, 16 ביוני 2019

The French Embassy in Israel- Offer of International Volunteer Program - PhD or post Doc

 

Call

Deadline : MAY 10th, 2019

פרסי מחקר לעבודות על ז'בוטינסקי ותנועתו

 

קול קורא

תאריך אחרו להגשת מועמדות 14.7.2019

פרס על מחקר בולאי אקדמי ע"ש ד"ר ירמיהו רימון ז"ל

קול קורא

מועד האחרון להגשת עבודות: 30.09.2019

הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות -קול קורא למלגות לתלמידי תואר שלישי

קול קורא

המועד האחרון להגשה  30.5.2019

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור א' לשנים תש"פ-תשפ"ב

קול קורא

טופס הגשה

  מועד האחרון להגשה 28.4.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות נעמת לדוקטורנטיות באוניברסיטאות בישראל

 

Call

Dead line 10.4.2019 

Dan David scholarships for doctoral and post-doctoral researchers

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.19

 

מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תש"פ-תשפ"ב

קול קורא

טופס בקשה

תקנון והנחיות

 נספח לאיתור מוסדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ב' לשנים תש"פ-תשפ"ב

 

קול קורא

תקנון והנחיות 

טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

פרס דן דוד לשנת 2019 - מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים

 מועד אחרון להגשה: 10.03.19

קול קורא

קול קורא לתכנית לזכויות אדם והיהדות- תכנית מלגות במכון הישראלי לדמוקרטיה

 

קול קורא

תנאים והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.4.2019

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים לשנת 2019

 

מועד האחרון להגשה 15/02/2019

קול קורא

 

יד ושם - מלגות עדוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר לשנת התשע"ט 2018-2019

 

 מועד אחרון להגשה 15.1.2019

קול קורא

 

 

קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2019

 

מועד אחרון להגשה 28.02.19 

קול קורא

את התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

 

 

Chateaubriand Fellowships of the French Embassy - 2019-2020

 

Call

The 2019-2020 call for proposals will be open from December the
20th 2018 until February 28, 2019.

 

 

מכון ולטר ליבך לחינוך - קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורט

 

קול הקורא

מועד האחרון להגשת מועמדות 1.2.2019

פרס מחקר לעבודת דוקטורט מצטיינת בתחום הגיל הרך לשנת תשע"ט

 

קול קורא

המועד האחרון להגשת הבקשות 14.02.2019

 

קול קורא לפרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן-חיים לשנת תשע"ט

 

 

 המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס לשנת תשע"ט: יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט , 27 בינואר 2019
 

קול קורא

"קול קורא" חדש - מלגות מענק ות"ת לתלמידי דוקטורט בינלאומיים – תשע"ט – מחזור א'

מועד הגשה אחרון 17.12.2018

Application form

קול קורא

מכון חרוב- סדנה בינלאומית לתלמידי דוקטורט בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה

קול קורא

ניתן להגיש תקציר לא יאוחר מתאריך 23.8.2018

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תש"פ-תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 5.9.2019

מלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי ותלמידי שנה שנייה בתואר שני לשנת 2018 (3)

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.8.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

קול קורא וטופס

ההגשה ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי, 9.8.2018

מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תשע"ט (2)

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 12.9.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

עמוד 2 מתוך 2