משרד המדע - קול קורא להגשת בקשות למלגה לשם הצגה בכנס בינלאומי, לסטודנטים לתואר שלישי לשלב ב' לשנת 2020

הנחיות

קול קורא

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.