מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ב' לשנים תש"פ-תשפ"ב

 

קול קורא

תקנון והנחיות 

טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.