תחרות פרסי מחקר- מרכז מורשת מנחם בגין

קול קורא

מועד אחרון להשת מועמדות: 1 בספטמבר 2020