מענק מקרן על שם שולמית לסקוב

קול קורא

המועד האחרון לקבלת הבקשות הוא 31 באוגוסט 2020