BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 7.12.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2021

קול קורא

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה יום חמישי 16.12.2021

המועמדים מתבקשים להגיש את החומר ב PDF אחוד למייל mburg@univ.haifa.ac.il

ממליצים מוזמנים לשלוח המלצתם ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים 2022-2021 תשפ"ב

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15 בינואר 2022.

מלגת נשיא המדינה למצוינות ולחדשנות מדעית

קול קורא, טופס בקשה, התחייבות המועמד/ת, אישור מוסד לימודים, תקנון מלגות נשיא המדינה

הנושא הנבחר לשנה זו הוא: 'בין ישראל לעמים: היסטוריה, זיכרון והגות לאור השואה והשפעותיה'. 

ניתן לשלוח את הבקשה עד יום ראשון כ"ב בטבת, ה׳תשפ״ב, 26/12/21, בפורמט PDF אל כתובת הדוא"ל: milga@president.gov.il

 

 

מלגות רמון תשפ"ב – מלגות בתחום החלל

קול קורא, הנחיות הגשה

ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב, 10.11.2021, עד השעה 15:00.

 

המרכז למורשת יהדות אתיופיה - מלגה חד-פעמית לתלמידי מחקר מצטיינים

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 10.10.2021

קול קורא 21/2021 מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים

טופס בקשה

ההגשה לרשות ללימודים מתקדמים עד יום שני 11.10.2021

 

 

קול קורא פורום עמיתי חיפה במדעי הדתות

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 12.10.2021

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל - תשפ"ב-תשפ"ג

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 1.8.2021

מענקי מחקר לפיתוח שדה האימפקט הישראלי והבינלאומי

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.7.2021

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה

קול הקורא

מועד ההגשה הוארך עד יום חמישי, 15 ביולי 2021. 

מרכז מורשת מנחם בגין- תחרות פרסים לעבודות מחקר ולעבודות סמינר

קול קורא

מועד האחרון להגשה: יום ד', כ"ד באלול התשפ"א, 1 בספטמבר 2021

מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "חוג עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה" – תשפ"א

קול קורא, טופס הגשה

המועד האחרון להגשת הבקשה: 1.6.2021

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים – מחזור ב' לשנים תשפ"ב-תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 2.5.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור ג' לשנים תשפ"ב-תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 13.5.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

עידית - תכנית המצויינות של הפקולטה למדעי החברה

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 16.7.2021

 

פרס דן דוד לשנת 2021- מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.2021

הקרן הלאומית למדעים- מענקים להשתלמות במחקר במדעי הרוח והחברה

קול קורא, הנחיות

המועד האחרון להגשת בקשות הוא 1 באפריל 2021

תכנית מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה תשפ"ב

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 12.7.2021 (הוארכה הגשת המועמדות לתשפ"ב)

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים– מחזור תשפ"ב

קול קורא, טופס בקשה, טופס המלצה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4 במרץ 2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"ב-תשפ"ד

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4 במרץ 2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ד' לשנים תשפ"ב-תשפ"ד

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4.3.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"ב-תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 18.2.2021

The French Embassy in Israel- The 2021 “Chateaubriand” Fellowship

Call

Deadline : February 15th, 2021

 

מלגת משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסיים לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 13.12.2020

ברית יוצאי מרוקו בישראל- מלגה לכתיבת עבודות דוקטוראט העוסקות בהיסטריה ומורשת של יהודי מרוקו

קול קורא, טופס הגשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחד מתאריך 31.3.2021

Stipendium Hungaricum Calls for Application 2021-2022

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 15 בינואר 2021

מלגות וולטר ליבך - מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2020

תכנית מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 25.11.2020

Martin Buber Society of Fellows

Call for Applications

Deadline for applications for 2021-2022 is September 9, 2020

מלגות לסטודנטיות לתואר שני ושלישי במקצועות ה-STEM (הנדסה ומדעים מדויקים) לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

מלגה ע"ש גולדה מאיר לסטודנטיות לתארים מתקדמים לביצוע שיתוף פעולה מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

מלגה ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

מלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ופוסט-דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 5.8.2020

 

קרן קיימת לישראל- הקרן על שם מיריי ואדי סיובצ'י ז"ל

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 31.7.2020

 

מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי״

קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד

לתשומת ליבכם- בטרם ההגשה יש לשלוח את המסמכים לחתימה במייל לסיגלית רג'ואן (srajuan@univ.haifa.ac.il) ולדליה גלזר-גרשמן (gdalia@univ.haifa.ac.il)

ניתנה הארכה במועד ההגשה ללשכת נשיא המדינה עד יום ראשון, כד' באלול תש"ף, 13.9.2020

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תשפ"א-תשפ"ב

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 1.9.2020

פרס לעבודות מחקר בנושא יהדות אתיופיה - תש"פ 2020

קול קורא

הגשת מועמדות תתקבל עד יום ה', כח' באלול תש"פ, 17 בספטמבר 2020

 

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה תש"פ

קול הקורא

מועד האחרון להגשה: יום שלישי, 14 ביולי 2020.

תחרות פרסי מחקר- מרכז מורשת מנחם בגין

קול קורא

מועד אחרון להשת מועמדות: 1 בספטמבר 2020

מענק מקרן על שם שולמית לסקוב

קול קורא

המועד האחרון לקבלת הבקשות הוא 31 באוגוסט 2020

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור ב' לשנים תשפ"א-תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"א-תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים – מחזור א' לשנים תשפ"א-תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ג' לשנים תשפ"א-תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות נעמ"ת בתחום מגדר, קוגניציה, נוירוביולוגיה ומדעי המח

קול קורא

על הבקשות להגיע עד 3.5.2020

מלגות הפרויקט הלאומי לניצולי שואה

קול קורא

הרשמה עד: 31/03/2020

 

BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists

קול קורא, טופס הגשה, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 5.5.2020

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לתלמידי מחקר בלימודים איראניים

קול קורא

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה- 12.03.2020

Rondine Cittadella della Pace World House Program

2020 - Call for participants

Those interested in participating in the Rondine program must send the documents mentioned below before the 8th March 2020

מלגות רמון 2020 – השתלמויות בתחום החלל

קול קורא

אוכלוסיית היעד- בעלי תואר ראשון או שני בעלי זיקה לתחום החלל.

ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך , במייל mburg@univ.haifa.ac.il 25.2.2020

אנא שימו לב כי מועד ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

מלגות להתמחות במרכזי מחקר של נאס"א לשנת 2020-2021

קול קורא

אוכלוסיית היעד- תלמידים לתואר שני או לתואר ראשון החל מהשנה השלישית ללימודיהם.

ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך , במייל mburg@univ.haifa.ac.il 25.2.2020

אנא שימו לב כי מועד ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

RAYA STRAUSS CENTER FOR FAMILY BUSINESS RESEARCH

Call for Papers – 2020

Submission of research proposals – until March 31, 2020

הקרן ע"ש פנינה וזאב ברנובסקי

פרס מחקר לעבודת דוקטורט מצטיינת בתחום הגיל הרך לשנת תש״ף

קול קורא

המועד האחרון להגשת הבקשות 25.03.2020

 

 

מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"א-תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 1.3.2020

מלגות וולטר ליבך - מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2020

 

 

 

Association “Rondine Cittadella della Pace” 2020

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 9.2.2020

2020/2021 Call for Proposals of the French Embassy - the "Chateaubriand" Fellowships

Call

Deadline : March 15th, 2020

מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן תש"פ

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 15.2.2020

 

מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדויקים תש"פ

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.12.2019

מלגת אייסף דוקטורט ופוסט דוקטורט חו"ל 2020-2021

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 27.2.2020

מכון ולטר ליבך לחינוך - קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך ה- 1/02/2020

יד ושם - מלגות עידוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.12.2019

מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 31.12.2019

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים לשנת תש"פ

 מועד האחרון להגשה 28.11.2019

קול קורא

מלגות מחקר של התנועה הקיבוצית

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.12.2019

מלגות משרד הבטחון

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.11.2019

תכנית מלגות לדוקטורנטים חד שנתיים ("סנדוויץ'") בינלאומיים

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.9.2019

תכנית מלגות חד-שנתיות לדוקטורנטים לדוקטורנטים בינלאומיים ("דוקטורט סנדוויץ'")

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.12.2020

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תש"פ-תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 5.9.2019

משרד המדע - מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תש"פ

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

משרד המדע - מלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לסטודנטים במסלול הישיר לתואר שלישי ע"ש זאב ז'בוטינסקי לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

 מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע- מלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לסטודנטיות במסלול הישיר לתואר שלישי ע"ש שולמית אלוני לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע - מלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

 

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע -מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

עמוד 1 מתוך 2