מלגות לביצוע פרויקטים לתלמידי תואר ראשון לשנת הלימודים תש"פ בתחום: תחליפי דלקים ותחבורה חכמה

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.