מלגות לסטודנטיות לתואר שני ושלישי במקצועות ה-STEM (הנדסה ומדעים מדויקים) לשנת הלימודים תשפ"א (2)

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020