קרן קיימת לישראל- הקרן על שם מיריי ואדי סיובצ'י ז"ל

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 31.7.2020