פרס לעבודות מחקר בנושא יהדות אתיופיה - תש"פ 2020

קול קורא

הגשת מועמדות תתקבל עד יום ה', כח' באלול תש"פ, 17 בספטמבר 2020