מלגות תם ע"ש רס"ן תם פרקש לשנת תשפ"א

 קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך 30.6.2020