מענק פרסום מאמר

מענק פרסום מאמר

תלמיד יקבל מענק מיוחד באם במהלך השנה האקדמית יגיש לפרסום ספר מדעי/מקצועי, או פרק לספר מדעי/מקצועי, או מאמר מדעי/מקצועי לכתב-עת, אשר יתקבל לפרסום על בסיס רפרנטורה מקצועית.

המענק מיועד לתלמידי מחקר שנה א' – ד', עבור פעילות מחקרית שנעשתה במהלך לימודי התואר השלישי.

תלמיד יהא זכאי למענק אחד בשנה אקדמית בגין פרסום מאמר, גם אם בשנה אקדמית יהא
שותף ליותר פרסומים.

גובה המענק ייקבע מראש כל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.
ינתן מענק גבוה יותר בגין פרסום שהתקבל כ"כותב יחיד" מאשר כ"כותב בשיתוף עם מחברים נוספים".

תשלום המענק: לאחר אישור הזכאות למענק – מותנה בהצגת אישורים כנדרש.

כל שנה יפורסם המועד האחרון להגשת בקשות למענק זה.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת הבקשות למענק בתקנון המלגות המלא.