טפסים

מענק עבור השתתפות בכנס בחו"ל / פרסום מאמר/ עידוד מחקר ניתן להגיש בין התאריכים 23.10.2022 עד 20.6.2023 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשפ"ג)

מענק השתתפות בכנס בחו"ל - לתלמידי שנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידי שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר, את הבקשה יש להגיש לאחר החזרה מהכנס בצירוף קבלות ואישור כניסה לארץ.

מענק פרסום מאמר - לתלמידי שנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידי שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר, את הבקשה יש להגיש לאחר פרסום המאמר.

מלגת עידוד מחקר - לתלמידי שנה א'-ג' בעלי הצעת מחקר מאושרת בלבד.

 

טופס הצהרת מקבל מלגה מתקציב מחקר: עברית / אנגלית

 

קורות חיים (פורמט מובנה) עברית/ אנגלית

 

דו"ח התקדמות למלגות ות"ת לשנה"ל תשפ"ג