טפסים

טפסים ל -3 סוגי מלגות:

מלגת עידוד נסיעה לכנס מדעי/מחקרי/מקצועי בחו"ל - לתלמידי שנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידי שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר, את הבקשה יש להגיש לאחר החזרה מהכנס בצירוף אישור רישום לכנס ואישור כניסה לארץ. ניתן להגיש בין התאריכים 1.10.2022 עד ה 1.9.2023.

מלגה בגין פרסום מאמר - לתלמידי שנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידי שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר, את הבקשה יש להגיש לאחר פרסום המאמר בצירוף צילום הדף הראשון של המאמר וקישור לדף האינטרנט בו פורסם המאמר (ככל ויש). ניתן להגיש בין התאריכים 1.10.2022 עד ה 1.9.2023.

מלגת עידוד מחקר - לתלמידי שנה א'-ג' בעלי הצעת מחקר מאושרת בלבד. ניתן להגיש בין התאריכים 23.10.2022 עד 20.6.2023 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשפ"ג)

את הטפסים יש לשלוח למייל: aabutbul@univ.haifa.ac.il

 

טופס הצהרה על קבלת מלגה:

הצהרה - קבלת מלגת הצטיינות/מלגת בלום: עברית / אנגלית

הצהרה - קבלת מלגה מתקציב מחקר: עברית / אנגלית

 

טופס קורות חיים (מובנה):

קורות חיים (פורמט מובנה) עברית/ אנגלית

 

דו"ח התקדמות לות"ת:

טופס דו"ח התקדמות למלגת ות"ת-תשפ"ג