מלגות לתלמידי תואר שלישי

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות שניתנות לתלמידי התארים המתקדמים. הרשות ללימודים מתקדמים מפתחת "סלי תמיכה" מגוונים, המיועדים לתלמידים מצטיינים, אשר מגלים מחויבות למחקר והמוכנים להשקיע את מלוא זמנם ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים. הסטודנט חייב לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, לקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. מלגת ההצטיינות לתלמידי תואר שלישי תינתנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום תחילת הלימודים.

ראש מדור מלגות ותמיכות
גב' ענת אבוטבול
טלפון: 04-8240189 (פנימי: 2189)
בנין אשכול, קומה 25, חדר 2504

aabutbul@univ.haifa.ac.il