טפסי מלגות לתואר שני

טפסים לארבעה סוגי מענקים:

מענק עבור השתתפות בכנס בחו"ל / פרסום מאמר/ עידוד מחקר/מענק סיום תיזה.

מענק השתתפות בכנס בחו"ל - לתלמידי שנה א'-ג' בלבד, את הבקשה יש להגיש לאחר החזרה מהכנס בצירוף קבלות ואישור כניסה לארץ. ניתן להגיש בין התאריכים 1.10.2022 עד ה 1.9.2023.

טופס בקשה למענק פרסום מאמר/פרק/ספר - לתלמידי שנה א'-ג' בלבד , את הבקשה יש להגיש לאחר פרסום המאמר. ניתן להגיש בין התאריכים 1.10.2022 עד ה 1.9.2023.

מלגת עידוד מחקרלתלמידי שנה א'-ג' בעלי הצעת מחקר מאושרת בלבד. ניתן להגיש בין התאריכים 23.10.2022 עד 20.6.2023 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשפ"ג).

מענק סיום עבודת גמר מחקרים (תיזה) / מסלול מואץ למ"א למסיימי תואר שני ב-4 סמסטרים (כולל כתיבת עבודת התיזה)

 

טופס הצהרה על קבלת מלגה:

הצהרה - נוסח כללי

הצהרה - קבלת מלגה מתקציב מחקר