מענק סיום כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)

 

מענק סיום כתיבת עבודת גמר מחקרית יינתן לתלמיד שנה ב' בלבד, הלומד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), המסיים את כל חובותיו לתואר השני לאחר שתי שנות לימוד.

גובה המענק: ייקבע מראש בכל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

מועד התשלום: המענק ישולם במהלך סמסטר ב', עם קבלת אישור הזכאות לתואר "מוסמך" ורישום התלמיד במחזור המוסמכים העוקב לאחר סיום שתי שנות לימוד.

ניתן לעיין בקריטריונים בתקנון המלגות המלא.