מלגות תואר שני

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות המוענקות בתארים המתקדמים. הרשות ללימודים מתקדמים מפתחת "סלי תמיכה" מגוונים לתלמידות ולתלמידים מצטיינים ומצטיינות שהפגינו מחויבות למחקר ונכונות להשקיע את מלוא הזמן ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים. לקבלת המלגה יש לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, ולקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. המלגות השונות בתואר השני תוענקנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על המשך הלימודים הנורמטיבי.

רמ"ד מלגות ותמיכות לתואר שני
גב' ציפי גליל
טלפון: 04- 8249162 (פנימי: 3162)
בנין אשכול, קומה 25, חדר 7
E-mail: tvigoda@univ.haifa.ac.il

 

  • English