בית ספר בלום ללימודים מתקדמים

בית ספר ללימודים מתקדמים ע״ש בלום

בינואר 2022 אישר סנאט אוניברסיטת חיפה את הקמתו של בית ספר ללימודים מתקדמים ע״ש בלום. בית הספר קם הודות לתרומה הנדיבה של יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה, מר בראדלי בלום, באמצעות קרן משפחת בלום.

בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום יקדם את המחקר הבין-תחומי והבין פקולטטי, את יצירת הממשק עם מוקדי המצוינות שהוקמו באוניברסיטה ואת ההשתיכות לקהילת חוקרות וחוקרים פעילה. חיזוק המחקר ומעמדם של תלמידי  ותלמידות המחקר עומד בראש סדר היום של אוניברסיטת חיפה ובית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום יפעל לשלב ולהכשיר תלמידי דוקטורט ומשתלמי בתר-דוקטורט על פי תפיסה חדשנית חברתית ומרחבית בסביבת למידה מאתגרת ובמעטפת אקדמית תומכת.

בית ספר ללימודים מתקדמים ע״ש בלום מעניק מלגות הצטיינות תחרותיות, נוסף על מלגות לימוד המוענקות על ידי המחלקות, הפקולטות, המכונים והמנחים עצמם. מערך ההכשרה של בית הספר ילווה את תלמידות ותלמידי המחקר במסעם האקדמי לקראת הפיכתם לחוקרים וחוקרות מובילות בתחומם.ן, יעודד את התפתחותם האקדמית והמקצועית באמצעות הקניית כלים וכישורים הנדרשים להצלחתם.ן, תוך השתלבות בקהילת לומדים-חוקרים ויצירת עתודת מנהיגות אקדמית אשר עתידה למלא תפקידי מפתח בחברה הישראלית והעולמית.  

תאור המלגה

מלגות בלום מיועדות לתלמידי ותלמידות דוקטורט ובתר-דוקטורט מכל תחומי הדעת.

המלגות מיועדות לנרשמים.ות לאוניברסיטת חיפה בלבד ששנה"ל תשפ"ג תהא השנה הראשונה ללימודיהם או להשתלמותם.

 

מלגות דוקטורט - PhD Scholarships

phd studהמלגות מיועדות לתלמידות ותלמידים אשר יתקבלו ללימודי דוקטורט בכל הדיסציפלינות באוניברסיטת חיפה וששנת הלימודים תשפ"ג תהא שנתם.ן הראשונה.

המלגות מחייבות הקדשת זמן מלא למחקר וסיום הדוקטורט בפרק זמן שלא יעלה על 4 שנים.

אשת קשר: גב' ענת אבוטבול

דוא"ל למשלוח מועמדות aabutbul@univ.haifa.ac.il

טל. 04-8240189

תשפ"ד - טרם פורסם

תשפ"ג- קול קורא - Call for Submissions | - Application form to PhD Scholarship C.V

 

 

מלגות בתר-דוקטורט - Post Doctoral Scholarships

 

postdoc student

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים.

במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות הניתנות לתלמידי ותלמידות התארים המתקדמים.

בית ספר בלום יתמוך במלגות המיועדות לבתר-דוקטורנטים.יות מצטיינים.ות, אשר מגלים.ות מחויבות למחקר והמוכנים.ות להשקיע את מלוא זמנם.ן ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, ותקינות אקדמית.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד.

אשת קשר: גב' מור ארזי

דוא"ל למשלוח מועמדות marazi@univ.haifa.ac.il

טל. 04-8249716

תשפ"ד - קול קורא - Call for Submissions | Application form to Postdoc Scholarship   

תשפ"ג - קול קורא - Call for SubmissionsApplication form to Postdoc Scholarship