בית ספר בלום ללימודים מתקדמים

בית ספר ללימודים מתקדמים ע״ש בלום

בינואר 2022 אישר סנאט אוניברסיטת חיפה את הקמתו של בית ספר ללימודים מתקדמים ע״ש בלום. בית הספר קם הודות לתרומה הנדיבה של יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה, מר בראדלי בלום, באמצעות קרן משפחת בלום.

בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום יקדם את המחקר הבין-תחומי והבין פקולטטי, את יצירת הממשק עם מוקדי המצוינות שהוקמו באוניברסיטה ואת ההשתיכות לקהילת חוקרות וחוקרים פעילה. חיזוק המחקר ומעמדם של תלמידי  ותלמידות המחקר עומד בראש סדר היום של אוניברסיטת חיפה ובית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום יפעל לשלב ולהכשיר תלמידי דוקטורט ומשתלמי בתר-דוקטורט על פי תפיסה חדשנית חברתית ומרחבית בסביבת למידה מאתגרת ובמעטפת אקדמית תומכת.

בית ספר ללימודים מתקדמים ע״ש בלום מעניק מלגות הצטיינות תחרותיות, נוסף על מלגות לימוד המוענקות על ידי המחלקות, הפקולטות, המכונים והמנחים עצמם. מערך ההכשרה של בית הספר ילווה את תלמידות ותלמידי המחקר במסעם האקדמי לקראת הפיכתם לחוקרים וחוקרות מובילות בתחומם.ן, יעודד את התפתחותם האקדמית והמקצועית באמצעות הקניית כלים וכישורים הנדרשים להצלחתם.ן, תוך השתלבות בקהילת לומדים-חוקרים ויצירת עתודת מנהיגות אקדמית אשר עתידה למלא תפקידי מפתח בחברה הישראלית והעולמית.  

תאור המלגה

מלגות בלום מיועדות לתלמידי ותלמידות דוקטורט ובתר-דוקטורט מכל תחומי הדעת.

המלגות מיועדות לנרשמים.ות לאוניברסיטת חיפה בלבד ששנה"ל תשפ"ג תהא השנה הראשונה ללימודיהם או להשתלמותם. 

 

מלגות דוקטורט - PhD Scholarships

phd studהמלגות מיועדות לתלמידות ותלמידים אשר יתקבלו ללימודי דוקטורט בכל הדיסציפלינות באוניברסיטת חיפה וששנת הלימודים תשפ"ג תהא שנתם.ן הראשונה.

המלגות מחייבות הקדשת זמן מלא למחקר וסיום הדוקטורט בפרק זמן שלא יעלה על 4 שנים.

אשת קשר: גב' ענת אבוטבול

דוא"ל למשלוח מועמדות aabutbul@univ.haifa.ac.il

טל. 04-8240189

תשפ"ד - קול קורא, החל משנה"ל תשפ"ד על המועמדים.ות למלא טופס באמצעות מערכת הממוחשבת.

הכניסה למערכת הממוחשבת מסתייעת לאחר תשלום דמי הרשמה לפי הפירוט הבא:

מועמדים.ות תושבי.ות ישראל ירשמו באמצעות הקישור הבא.

מועמדים.ות בינלאומיים ירשמו באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: rcahano1@univ.haifa.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.5.2023 עד השעה 23:59, מועד אחרון להגשת המלצות הינו 1.5.2023.

 

תשפ"ג- קול קורא - Call for Submissions | - Application form to PhD Scholarship C.V

 

 

מלגות בתר-דוקטורט - Post Doctoral Scholarships

 

postdoc student

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים.

במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות הניתנות לתלמידי ותלמידות התארים המתקדמים.

בית ספר בלום יתמוך במלגות המיועדות לבתר-דוקטורנטים.יות מצטיינים.ות, אשר מגלים.ות מחויבות למחקר והמוכנים.ות להשקיע את מלוא זמנם.ן ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, ותקינות אקדמית.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד.

אשת קשר: גב' מור ארזי

דוא"ל למשלוח מועמדות marazi@univ.haifa.ac.il

טל. 04-8249716

תשפ"ד - קול קורא - Call for Submissions | Application form to Postdoc Scholarship   

תשפ"ג - קול קורא - Call for SubmissionsApplication form to Postdoc Scholarship

 

מסגרת ההכשרה של בית ספר בלום

 בית הספר שואף לטפח עתודת מנהיגות אקדמית ומקצועית, בעלת מומחיות בתחומי המחקר הנלמדים, יצירתית וכזו המאתגרת מוסכמות וחוצה גבולות דיסציפלינריים.

מסגרת ההכשרה מציעה מגוון עדכני ורחב של מפגשים אקדמיים אשר נועדו ללוות אתכם ואתכן במסע האקדמי ולסייע ברכישת הכלים והכישורים הנדרשים להצלחה במישור האקדמי והמקצועי כאחד.

המסגרת תועבר באנגלית והיא מאורגנת סביב ארבעה אשכולות מודולריים גמישים, המכוונים להרחבת נקודות המבט על חברה ומדע באמצעות דיונים אינטלקטואליים במגוון תחומי תוכן. המפגשים פתוחים למשתלמי ומשתלמות בתר-הדוקטורט ולכלל תלמידי ותלמידות המחקר (שנה ראשונה עד רביעית במסלול הרגיל, ושנה ראשונה עד חמישית במסלול הישיר לדוקטורט). המפגשים מהווים מסגרת הכשרה משלימה לתכנית הלימודים החוגית, במידה שקיימת.

החל משנת תשפ"ד - בשנה הראשונה ללימודים וכתנאי מעבר לשנה ב' במסלול הדוקטורט ידרש/תידרש הסטודנט/ית ליטול חלק במינימום שני מפגשים ממסגרת ההכשרה של בי"ס בלום.

סטודנט/ית  אשר ייטול חלק ב- 14 מפגשים, יוכל/תוכל לזכות בהכרה של 2 שש"ס, וזאת, בכפוף לאישור הוועדה ללימודי תואר שלישי ובלבד שעמד/ה במשך הזמן הנורמטיבי ללימודים הקבוע בתקנון.

המלצתנו היא להשתתף בכמה שיותר מפגשים, בהתאם לצרכים האקדמיים ותחומי העניין האישיים.

לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לגב' ענת דוידי במייל: a.davidi@univ.haifa.ac.il

רשימת ההרצאות בתכנית ההכשרה לתשפ"ד תפורסם בהמשך.