תחרות פרסי מחקר 2012- מרכז מורשת בגין

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ה' כ"א באב תשע"ב, 9 באוגוסט 2012