מלגות ופרסים למחקר ועבודות מצטיינות מטעם עמיתי קק"ל- תשע"ב

להגשה לא יאוחר מתאריך 15.5.2012