מלגות לימודים לקורס קיץ בינ"ל ללימודי השפה והתרבות הגרמנית במיינץ

הגשת מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.5.2012