תהליך הרשמה והענקת מלגות לבתר דוקטורנטים

א. הליכי רישום לבתר דוקטורט- בטיפולה של הגב' לורנס אמר  claurence@univ.haifa.ac.il

החל מתש"פ יתבצע התהליך דרך אתר ההרשמה, והמשתלמים יהיו רשומים בחוגים בזהות לתהליכים הקיימים במוסמך ובדוקטורט.

ההרשמה לבתר דוקטורט ללא עלות, דרך הקישור:

https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/

מסמכי ההרשמה צריכים לכלול:

1.     דיפלומה או אישור זכאות לתואר שלישי עם תאריך סיום.

2.     קורות חיים באנגלית או בעברית.

3.     פרויקט מחקר.

4.     שני מכתבי המלצות לחברי סגל אקדמי בכיר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

5.     מכתב הסכמה ממנחה לפוסט דוק (בדרגת מרצה בכיר ומעלה).

6.     מכתה אישור מראש החוג הקולט.

מצ"ב קישורים לתקנונים בעברית ובאנגלית, וכן טפסי הארכה לתלמידים ממשיכים.

ב. הליך הענקת מלגות ומענקי מחקר – בטיפולה של גב' מור ארזי marazi@univ.haifa.ac.il

מתבצע לאחר סיום תהליך רישום / הארכת רישום של הבתר דוקטורנט

ג. מלגות מתקציבי חוקרים –הקלדת המלגה מתבצעת ע"י המנחה הקולט בפורטל סגל.

בעת הזנת המלגה יש לצרף במערכת את הצהרת מקבל מלגת בתר-דוקטורט בעברית או באנגלית.