תכניות לתואר שלישי מתקיימות בחוגים הבאים:


             
 חוגים עם תואר שלישי (*)
הפקולטה למדעי הרוח הפקולטה למדעי החברה הפקולטה לניהול הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה למשפטים הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות הפקולטה לחינוך
ארכיאולוגיה  בית הספר למדעי המדינה מנהל עסקים ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית הפקולטה למשפטים בית הספר לבריאות הציבור חינוך מיוחד
היסטוריה כללית גאוגרפיה ולימודי סביבה ניהול מידע וידע  ביולוגיה של אדם   ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות חינוך מתמטי
לימודי המזרח התיכון והאסלאם כלכלה ניהול משאבי טבע וסביבה  ביולוגיה ימית    בית הספר לעבודה סוציאלית  ייעוץ והתפתחות האדם
לימודי ישראל מדעי המחשב   מדעים גיאו-ימיים   בריאות נפש קהילתית למידה, הוראה והדרכה
לימודי אסיה  מערכות מידע   מתמטיקה   הפרעות בתקשורת  לקויות למידה
לשון עברית סוציולוגיה    סגול לנוירוביולוגיה    מדעי הזיקנה - גרונטולוגיה מנהיגות ומדיניות בחינוך
ספרות עברית והשוואתית סטטיסטיקה       סיעוד  
פילוסופיה פסיכולוגיה       ריפוי בעיסוק  
ציוויליזציות ימיות תקשורת       שירותי אנוש  
שפה וספרות אנגלית            
שפה וספרות ערבית            
תולדות ישראל  (היסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל ומקרא)             
תולדות האמנות            
התכנית ללימודי גרמניה ואירופה המודרנית            
             
לימודי דוקטורט במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית         
הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תדון ותכריע בעניינים הקשורים לקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט בדיסציפלינה אשר אין לה עיגון במסגרת אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה. כמו כן, תדון הוועדה במועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה, אך הרקע הדיסציפלינרי שלהם אינו עומד בדרישות הקבלה של אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה ובמקרים חריגים אחרים. לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תהיה סמכות זהה לסמכות הוועדה החוגית בכל הנוגע לאישור מנחה עבודת הדוקטור, זהות חברי הוועדה המלווה, מהלך הלימודים והמחקר,  בחירת שופטי עבודת הדוקטור, אישור הזכאות לתואר, וכיו"ב.