לימודי תואר שני

MA home

תואר שני ("מוסמך") הוא תואר מתקדם, הנלמד לאחר תואר ראשון ("בוגר"), שיש בו משום עליית מדרגה מהתואר הראשון ומבטא הרחבת ידע והעמקתו.

מטרת הלימודים לתואר מוסמך הינה כאמור להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה בתחום הלימודים הנבחר, ולהעניק הכשרה לקראת מחקר בתחום התמחות זה.

המבנה הכללי של לימודי התואר השני מעוגן בתקנון לימודי התואר השני.

כל חוג רשאי לקבוע דרישות לימודיות על-פי צרכי החוג, ובתנאי שהן אינן מקלות מהדרישות של תקנון לימודי תואר שני.

נהלים חוגיים, המוסיפים על התקנון, אך לא גורעים ממנו, יפורסמו בנפרד על ידי החוגים.

לקבלת פרטים על חוגי הלימוד לתואר שני, תוכניות ייחודיות ותנאי הקבלה, יש ליצור קשר עם מרכז המידע למועמדים בטל  *6569

גב' גילי פרידמן

ראש מדור לימודי תואר שני

טלפון: 04-8249061 (פנימי: 3061)

בנין אשכול, קומה 25, חדר 4 א'

E-mail: gilif@univ.haifa.ac.il