צוות הרשות

This image for Image Layouts addon

דיקן

פרופ' אירית עקירב
טל' 04-8240244
iakirav@univ.haifa.ac.il
This image for Image Layouts addon

ראש מינהל

גב' סיגלית רג'ואן
srajuan@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240214
(פנימי 52214)
This image for Image Layouts addon

ממונה על תכניות בינלאומיות לתארים מתקדמים
 מדור בתר דוקטורט

גב' לורנס אמר
claurence@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240109
(פנימי 52109)
This image for Image Layouts addon

מרכזת הרשות ללימודים מתקדמים ולשכת ראש המנהל

גב' דליה גלזר- גרשמן
gdalia@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240244
(פנימי 52244)
This image for Image Layouts addon

ראש מדור לימודי תואר שני

גב' גילי פרידמן
gilif@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249061
(פנימי 53061)
This image for Image Layouts addon

ראש מדור לימודי תואר שלישי

גב' טל וינטמן-נמירובסקי
twintman@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240552
(פנימי 52552)
This image for Image Layouts addon

מרכזת קידום מחקר, מלגות ומענקים

גב' מיכל זך
mzach@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249258
(פנימי 53258)
This image for Image Layouts addon

מרכזת תוכנית הכשרה לתואר שלישי

גב' ענת דוידי
a.davidi@univ.haifa.ac.il
טל: 04-8249919
(פנימי 53919)
This image for Image Layouts addon

ראש מדור מלגות לתואר שלישי

גב' ענת אבוטבול
aabutbul@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240189
(פנימי 52189)
This image for Image Layouts addon

ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני

גב' ציפי ויגודה - גליל
tvigoda@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249162
(פנימי 53162)
בניין אשכול, קומה 25
This image for Image Layouts addon

ראש מדור מלגות לבתר דוקטורט

גב' מור ארזי
marazi@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249716
(פנימי 53716)
בניין אשכול, קומה 25