אגרת הדיקן לתלמידי התארים המתקדמים

ברוכים הבאים לאתר הרשות ללימודים מתקדמים.

לרשות ללימודים מתקדמים תפקיד מרכזי בחזונה של האוניברסיטה למצוינות אקדמית והצלחה בלימודים תוך שהיא מציעה סלי תמיכה לתלמידי התואר השני השלישית והבתר-דוקטורט.
הרשות מטפלת בלמעלה ממחצית אוכלוסיית הסטודנטים באוניברסיטת חיפה הלומדת לקראת תואר מתקדם.
היעד המרכזי שלנו הוא הענקת מסגרת קוריקולארי תומכת לכלל הסטודנטים בפקולטות.
צוות הרשות המחוייב למשימה הזו מטפל במקצועיות במגוון פעולות שתכליתן ביסוס הקשר עם החוגים והפקולטות, קידום יוזמות ותכניות לימודים חדשות לקראת אישורן על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומתן מידע שוטף ועדכני לסגל ולתלמידים, אודות תהליכים, מלגות ותמיכות בדרכם שמאפשר סיום מטיבי ורציף של התואר הנלמד. בשלוש השנים האחרונות ייסדנו פעולות ויוזמות חדשות שנועדו לסלול את הדרך להבניית קריירה אקדמית ומקצועית. בין מגוון הסיועים, תמיכה בנסיעות לכנסים בחו"ל, סדנאות לפיתוח מיומנויות אקדמיות, הכנת מצגת לכנס מדעי; כתיבת משוב למאמר; יצירת קשרים אקדמיים, כיצד לפנות לקרנות לשם קבלת מענקים ופיתוח קריירה מקצועית.
נבחרת הדוקטורנטים (Haifa Grad Team), היוותה פלטפורמה לעידוד העתודה המחקרית של תלמידנו.
בין יעדי הנבחרת, עידוד וטיפוח מצוינות אקדמית, מיצוב תלמידי המחקר כעתודה אקדמית עבור מוסדות מחקריים בארץ ובעולם, ולתפקידי מפתח מחוץ לאקדמיה , פרויקטים להידוק הקשר עם הקהילה ('דוקטורנטים על הבר') וטיפוח מנהיגות וגאוות יחידה בקרב חוקרים/ות צעירים/ות באוניברסיטת חיפה.
מידע נוסף אודות מגוון פעולות הרשות תוכלו למצוא באתר זה שהוקם למען התלמידים במטרה לסייע להם בנבכי העולם האקדמי במסע מוצלח אל התואר הנכסף.

בהצלחה
פרופ' לילי אורלנד-ברק
דיקן ללימודים מתקדמים