משרד המדע - מלגות למדענים חוזרים על שם יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית