2019-21- תכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים בני החברה הערבים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים, לשנה"ל תש"פ

 

קול קורא

תקנון

טופס הגשת מועמדות

דוגמא לקורות חיים בעברית  או באנגלית

טבלה מרכזת

טופס הצהרה

מועד אחרון להגשה 16.4.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית