קול קורא למלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל מחזור– 2019-2021

 

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

תקנון

מועד האחרון להגשה 23.2.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית