קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2019

 

מועד אחרון להגשה 28.02.19 

קול קורא

את התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

 

 

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית